วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต

ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์  สุดยอการการแสดง คาบาเร่ต์โชว์ อลังการ ตระการตา ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์  เป็น คาบาเรต์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งใน ภูเก็ต  ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์ โชว์ มีโชว์ และการแสดงหลากหลาย เหล่านักแสดง ของ ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จะทำให้คุณได้สนุกสนานเพลิดเพลินและเรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาจนยากที่จะลืม การแสดงของ “ภูเก็ต ไซม่อน คาบาเร่ต์ สุดยอดการแสดง คาบาเร่ต์ โชว์ ใน จังหวัด ภูเก็ด
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ จองบัตรเข้าชม ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์ ภูเก็ต

ตารางแสดงโชว์ ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์  
ตารางแสดงโชว์ ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์  
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์  ภูเก็ต รอบที่  1 : 18.00 น. - 19.10 น.
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์  ภูเก็ต รอบที่  2 : 19.45 น. - 20.55 น.
ภูเก็ตไซม่อน คาบาเรต์โชว์  ภูเก็ต รอบที่  3 : 21.30 น. - 22.40 น   
* ที่นั่งปรกติ ราคา 
* ที่นั่ง VIP ราคา
จองคาบาเร่ต์โชว์ ตรงนี้