วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา จองอัลคาซ่าโชว์

อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา สุดยอดการแสดง  คาบาเร่ต์ โชว์ ในพัทยา อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ มีชื่อเสียงดัง คู่กับ พัทยา มานมนาน เมื่อนักท่องเที่ยว มาเยือนพัทยา ต้องได้ชม การแสดง อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา แห่งนี้ จะถือได้ว่า ได้มาถึงเมืองพัทยาแล้ว อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 1981 แต่เดิม  อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา มีนักแสดงประมาณ 100 นักแสดง และพนักงาน โรงละคร อัลคาซาร์ ในอดีต โรงละครการแสดง มีที่นั่งความจุ เพียง 350 ที่นั่งเท่านั้น เนื่องจาก อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะ ต้อนรับ ในประเทศ และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับความนิยมขึ้นทุก ๆ ปี  ณ ปัจจุบัน อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา ได้พัฒนา ปรับปรุง โรงละคร ทั้งใหม่ มาตรฐาน ทันสมัย ​​ด้วย สถาปัตยกรรม การตกแต่ง ที่สวยงาม พร้อมด้วย ระบบแสงและเสียง ตระการตาม และ สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ ประมาณ 1,200 ที่นั่ง.
ณ วันนี  อัลคาซาร์ คาบาเร่ต์ พัทยา เป็นที่ ยอมรับ ทั่วโลกและ ที่มีชื่อเสียง ด้านการแสดงโชว์ คาบาเร่ต์ พัทยา  ที่ดีที่สุด ในประเทศไทย และมีการ มีการปรับปรุง การแสดงของ อย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย ​เพื่อประกอบการแสดง และ นำเสนอ การแสดงโชว์ ให้ ท่านสุดประทับใจ เมื่อท่านได้ชมการแสดง สุดอลังการ ของ อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา คาบาเร่ต์ โชว์ ที่เติบโต คู่ พัทยา มาจนถึง ปัจจุบันนี้
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา จองอัลคาซ่าโชว์
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา จองอัลคาซ่าโชว์
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา จองอัลคาซ่าโชว์
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา จองอัลคาซ่าโชว์
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา จองอัลคาซ่าโชว์
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา จองอัลคาซ่าโชว์
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา จองอัลคาซ่าโชว์
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา จองอัลคาซ่าโชว์

รอบการแสดงของ  อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา มี 3 รอบ คือ เปิดการแสดงทุกวันที่ พัทยา
ตารางแสดงโชว์ อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา รอบที่  1 : 17.00 น. - 18.15 น.
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา รอบที่  2 : 18.30 น. - 19.45 น.
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา รอบที่  3 : 20.00 น. - 21.15 น.  
อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา รอบที่  4 : 21.00 น. - 22.15 น.
ราคาที่นั่ง ของ อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา
ที่นั่ง อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา แบบ  VIP ราคา 1000 บาท
ที่นั่ง อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา แบบ DELUXE ราคา 800 บาท
ที่นั่ง อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา แบบ STANDARD ราคา 600 บาท ( 2nd FLOOR)
ราคานี้ได้รวม
ที่นั่งชมการแสดง
เครื่องดื่ม soft drink บริการทุกที่ นั่ง
จอง  อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา
จองคาบาเร่ต์โชว์ ตรงนี้