วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย คาบาเร่โชว์ ใน สมุย จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย

สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย สุดยยอด คาบาเรต์โชว์  สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย คาบาเรต์โชว์ สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย  การแสดงโชว์ คาบาเร่ สาวประเภทสอง ที่ สมุย พร้อม แสงเสี เสียง
ตระการตา และ ทีมงาน นักแสดง โชว์คาบาเร่ต์ โชว์เต็มที่ สุดเหวี่ยง บนเวที ด้วยเทคนิค แสงสีเสียงตระการตาคาบาเร่โชว์ หากท่านได้ชมจะประทับใจ มิลืม กับการแสดงโชว์ สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย
สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย
สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย
สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย
สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย
สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย
สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย

ตารางโชว์ :  สตาร์ คาบาเร่ต์โชว์ สมุย โชว์  ทุกๆ วัน วันล่ะ 3 รอบ
สตาร์ คาบาเรต์โชว์ สมุย รอบที่  1 : 20:30 น. - 21.30 น.
สตาร์ คาบาเรต์โชว์ สมุย รอบที่  2 : 21.30 น. - 22.30 น.
สตาร์ คาบาเรต์โชว์ สมุย รอบที่  3 : 22.30 น. - 24.30 น.  
จองคาบาเร่ต์โชว์ ตรงนี้