วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ สมุย คาบาเร่โชว์ ใน สมุย สุดยยอด คาบาเร่ต์โชว์

ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย สุดยยอด คาบาเร่ต์โชว์ ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์  Paris Follies Cabaret Show การแสดงโชว์ คาบาเร่ สาวประเภทสอง ที่ สมุย พร้อม แสงเสี เสียง ตระการตา และ ทีมงาน นักแสดง โชว์คาบาเร่ต์ โชว์ เต็มที่ สุดเหวี่ยง บนเวที ด้วยเทคนิค แสงสีเสียงตระการตา-ของ ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ คาบาเร่โชว์ หากท่านได้ชมจะประทับใจ มิลืม กับการแสดงโชว์ ปารีส ฟอลส์ คา
ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย สุดยยอด คาบาเร่ต์โชว์ จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย
ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย สุดยยอด คาบาเร่ต์โชว์ จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย
ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย สุดยยอด คาบาเร่ต์โชว์ จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย
ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย สุดยยอด คาบาเร่ต์โชว์ จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย
ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย สุดยยอด คาบาเร่ต์โชว์ จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย
ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ สมุย  คาบาเร่โชว์ ใน สมุย สุดยยอด คาบาเร่ต์โชว์ จองคาบาเร่ต์โชว์ สมุย

ตารางโชว์ :  ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์  ทุกๆ วัน วันล่ะ 3 รอบ
ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ รอบที่  1 : 20:30 น. - 21.30 น.
ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ รอบที่  2 : 21.30 น. - 22.30 น.
ปารีส ฟอลส์ คาบาเรต์โชว์ รอบที่  3 : 22.30 น. - 24.30 น.  
จองคาบาเร่ต์โชว์ ตรงนี้