วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไซม่อน สตาร์ คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต จอง ไซม่อน สตาร์ คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต

ไซม่อน สตาร์  คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต คาบาเร่ต์โชว์ ใน จังหวัดภูเก็ต
ไซม่อน สตาร์  คาบาเร่ต์ โชว์ การเเสดงคาบาเรต์ ที่สุดอลังการ  พร้อมด้วยหลากหลายอรรถรสแห่งความบันเทิง ที่เพรียบพร้อมด้วยระบบ  ฉาก แสง สี เสียง อันตระการตา ตรึงตา ผู้ชม และ ตื่นเต้น กับ
ชุดการแสดงโชว์ ของ ไซม่อน สตาร์  คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต ที่ได้ สรรสร้าง อย่างประณีตบรรจง ที่จะประทับใจอย่างไม่รู้ลืม เมื่อท่านได้ชม ไซม่อน สตาร์  คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต สุดยอด อลังกาล การแสดง
คาบาเร่ต์โชว์ ของ ไซม่อน สตาร์  คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต

ไซม่อน สตาร์  คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต จองคาบาเร่ต์โชว์ ภูเก็ต
ไซม่อน สตาร์ คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต จอง ไซม่อน สตาร์ คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต
ไซม่อน สตาร์ คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต จอง ไซม่อน สตาร์ คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต
ไซม่อน สตาร์ คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต จอง ไซม่อน สตาร์ คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต

ตารางแสดงโชว์ ไซม่อน สตาร์  คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต  เปิดทำการเเสดงทุกวัน วันละ 3 รอบ
ไซม่อน สตาร์  คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต โชว์รอบที่  1 : 17.30 น. - 18.45 น.
ไซม่อน สตาร์  คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต โชว์รอบที่  2 : 19.00 น. - 20.15 น.
ไซม่อน สตาร์  คาบาเร่ต์ โชว์ ภูเก็ต โชว์รอบที่  3 : 21.00 น. - 21.45 น.
* ที่นั่งปรกติ ราคา
* ที่นั่ง VIP ราคา
จองคาบาเร่ต์โชว์ ตรงนี้